Осигурување на имот

Осигурување на Вашите куќи, станови, деловни објекти, мебел, опрема, залихи на материјали, продавници и услужни дејности, одговорност од дејност, осигурување на бјекти во градба, објекти во монтажа и слични имотни осигурувања.

Опфаќа два вида на осигурување: Цивилен Ризик и Индустриски Ризик: